Theo thông số kỹ thuật từng sản phẩm.

Vui lòng liên hệ với WASOL qua Hotline: 028 396.108.84 hoặc 0906.688.934 để được tư vấn thêm về các chỉ tiêu chất lượng nước mong muốn.

Đóng gói:
– 25 lít/can
– 250/500/1000 lít/can

Vui Lòng Liên Hệ
Vui Lòng Liên Hệ
Vui Lòng Liên Hệ
Vui Lòng Liên Hệ

Liên Hệ Ngay