Nước Deion – Purian Lab

Vui Lòng Liên Hệ

Tên gọi khác             : Nước Deion – Nước DI – Nước Demin – Deionized Water – Nước khử ion

Tên sản phẩm          :  Purian Lab

Nhóm sản phẩm      :  Nước DI, Type II

Mã sản phẩm           :  PL 3210 – PL 3225 – PL 321M

Quy cách                  : 10L – 25L – 1000L (IBC)

Ứng dụng                 : Dùng trong phòng thí nghiệm, công nghiệp pha chế, tráng rửa thiết bị, máy móc.

Liên Hệ Ngay