Nước Deion – Purian Clean

Vui Lòng Liên Hệ

Tên gọi khác             : Nước Deion – Nước DI – Nước Demin – Deionized Water – Nước khử ion

Tên sản phẩm          :  Purian Clean

Nhóm sản phẩm      :  Nước DI, Type III

Mã sản phẩm           :  PC 2310 – PC 2325 – PC 231M

Quy cách                  : 10L – 25L – 1000L (IBC)

Ứng dụng                 : Dùng trong phòng thí nghiệm, công nghiệp pha chế, tráng rửa thiết bị, máy móc.

Liên Hệ Ngay