Lõi Lọc Màng

Vui Lòng Liên Hệ

– Vật liệu: Polypropylene.
– Kích thước: 50µm, 25µm, 10µm, 5µm, 3µm, 1µm, 0.5µm, 0.2µm.
– Chiều dài: 10”, 20”, 30”, 40”.
– Áp suất 2.4 bar.
– Nhiệt độ tối đa 80oC.
– Xuất xứ: SHELCO – MỸ.

Danh mục:

Liên Hệ Ngay