Nước Deion – Purian Basic

Vui Lòng Liên Hệ

Tên gọi khác             : Nước Deion – Nước DI – Nước Demin – Deionized Water – Nước khử ion

Tên sản phẩm          :  Purian Basic

Nhóm sản phẩm      :  Nước DI, Type IV

Mã sản phẩm           :  PB 1410 – PB 1425 – PB 141M

Quy cách                  : 10L – 25L – 1000L (IBC)

Ứng dụng                 : Dùng trong phòng thí nghiệm, công nghiệp pha chế, tráng rửa thiết bị, máy móc.

Liên Hệ Ngay