SOJITZ (NHẬT BẢN) – WASOL (VIỆT NAM)

DỰ ÁN HỢP TÁC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM VÀ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN TÀI TRỢ BỞI BỘ MÔI TRƯỜNG, CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN Ngày 12/09/2021, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi WASOL kí kết thoả thuận hợp tác với tập đoàn…

Liên Hệ Ngay