Chính sách quản lý chất lượng

Chính sách quản lý chất lượng
admin

 

logo2

12-09-2016-17-54-38

Chính sách quản lý chất lượng của WASOL (WIM) được xác định thông qua các mục tiêu cơ bản sau:
  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thống nhất với khách hàng theo hợp đồng.
  • Sự thỏa mãn của khách hàng và độ tin cậy của công trình sản phẩm là hai yếu tố quan trọng nhất xác định sự thành công của dự án.
  • Duy trì niềm tin của nhân viên, của đối tác và của khách hàng đối với thương hiệu và hình ảnh công ty.
  • Không ngừng nghiên cứu cải tiến giải pháp công nghệ nhằm đáp ứng tốt hơn mong muốn của khách hàng.
  • Tuân thủ tuyệt đối an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

 

hinh3

Ở WASOL, vấn đề chất lượng không chỉ là sự cam kết của ban lãnh đạo mà còn là niềm đam mê của mỗi nhân viên trong việc phát huy tính sáng tạo và cầu tiến trong công việc nhằm hướng đến những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo hơn cho khách hàng. Hệ thống quản lý chất lượng là một phần hợp nhất trong tổng thể hệ thống quản lý và vận hành quy chuẩn của toàn công ty phù hợp với sứ mệnh đề ra và do đó bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu chất lượng cơ bản.

 

Khách hàng Việt Nam

Khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài

Đối tác