Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

Đào Tạo & Phát triển Nhân Sự
Chính sách nhân sự

Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển kỹ năng cho nhân viên thông qua hệ thống các Chương trình huấn luyện lý thuyết (classroom) và thực tế (on job training), chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn nền tảng (junior) và giai đoạn cấp cao (senior) Trọng dụng nhân tài, sắp xếp bố trí công
Details

Khách hàng Việt Nam

Khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài

Đối tác