Các sản phẩm của ECD

Các sản phẩm của ECD

Thiết bị kiểm soát nước làm mát
Các sản phẩm của ECD

Thiết bị kiểm soát nước làm mát Xả đáy theo độ dẫn điện và kiểm soát pH của nước tuần hoàn Model: 2122 Cooling Tower Controller Nhà sản xuất: ECD Xuất xứ: Mỹ

Máy đo: pH, ORP, pION, DO, Turbidity, Conductivity, Resistivity
Các sản phẩm của ECD

Máy đo: pH, ORP, pION, DO, Turbidity, Conductivity, Resistivity. Model: T80 Universal Transmitter Hãng sản xuất: ECD Xuất xứ: Mỹ

Máy đo: Độ dẫn điện/Độ mặn/TDS/pH/ORP loại cầm tay
Các sản phẩm của ECD

Máy đo: Độ dẫn điện/Độ mặn/TDS/pH/ORP loại cầm tay –         Model: H10 Handheld meter –         Hãng sản xuất: ECD –         Xuất xứ: Mỹ

Máy đo Free Chlorine
Các sản phẩm của ECD

Máy đo Free Chlorine Model: FC80 Free Chlorine Analyzer Nhà sản xuất: ECD Xuất xứ: Mỹ

Dung dịch hiệu chuẩn đầu dò
Các sản phẩm của ECD

Dung dịch hiệu chuẩn đầu dò: pH: 4.01 buffer, 500ml pH: 7.00 buffer, 500ml pH: 10.01 buffer, 500ml Nhà sản xuất: Myron L / ECD Xuất xứ: Mỹ  

Khách hàng Việt Nam

Khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài

Đối tác